Rueb

BILL VIOLA

CAROLINE WALKER

PABLO PICASSO

Corneille

GEER VAN VELDE

Al onze diensten en offertes geschieden volgens de “Algemene voorwaarden voor Register Taxateurs in roerende zaken, leden van de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken”, welke voorwaarden op 30 oktober 2020 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40530226.