Rueb

HEINZ MACK

PETER STRUYCKEN

ARMANDO

GEER VAN VELDE

PABLO PICASSO

BILL VIOLA

Al onze diensten en offertes geschieden volgens de “Algemene voorwaarden voor Register Taxateurs in roerende zaken, leden van de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in roerende zaken”, welke voorwaarden op 30 oktober 2020 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40530226.